Więcej o projekcie „Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych”

„Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych”.. Projekt ma na celu niesienie w tym zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym. Jego cel to pomaganie osobom dotkniętych niepełnosprawnością, które potrzebują wsparcia, pomocy, doradztwa, edukacji (nauka obsługi sprzętu i oprogramowania) czy wyposażenie w konkretne narzędzia (komputer, telefon, modem, .. i inne), które umożliwią im powrót do różnych przestrzeni życia społecznego jak: praca […]

Ungov.pl = Pomoc techniczna dla fundacji i stowarzyszeń

Pomoc techniczna dla fundacji i stowarzyszeń oraz grup nieformalnych w zakresie : strony internetowe, sklepy internetowe, konta email, internet – hosting (serwery), media społeczościowe, pozycjonowanie, wyszukiwarki, a także pomoc techniczna w zakresie : sprzęt – sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy. Fundacje, stowarzyszenia, grupy nieformalne mogą otrzymać bezpłatnie pomoc techniczną w zakresach jak wyżej.