„Uwierz w siebie”

Jeden z naszych projektów „Uwierz w siebie” ma pomagać osobom [młodzież, uczniowie szkół podstawowych i średnich, studenci] – które chcą działać lub muszą działać [są zmuszeni] – w obronie wartości, w obronie poglądów, w obronie przekonań, w obronie praw (człowieka, kobiet, uczniów, studentów, grup zawodowych, osób niepełnosprawnych), w obronie środowiska naturalnego i w obronie swojego otoczenia [budynki, pomniki, miejsca pamięci, miejsca kultu], w obronie zwierząt,..

Osoby.. z inicjatywą, osoby z poglądami, osoby zaangażowane, osoby chcące działać, często nie wierzą w skuteczność jakichkolwiek działań, w skuteczność swoich działań lub tracą wiarę w ogóle w sens jakiejkolwiek działalności w ich wykonaniu.

Będziemy pomagać w łatwym znalezieniu organizacji partnerskich [fundacje, stowarzyszenia] zajmujących się konkretną tematyką,  w znalezieniu osób do współdziałania a także pomagać i wspierać bezpośrednio takie osoby swoją wiedzą, umiejętnościami, kontaktami oraz technicznie.

To bardzo ważny problem i chcemy w tym zakresie wspomóc potrzebujące osoby.

Logo Ungov.pl