Ungov.pl = „Inicjatywy ustawodawcze”

Projekt ma na celu wskazywanie przepisów jakie należy zmienić lub jakie należy uchwalić, by gwarantować realne prawa społeczeństwa obywatelskiego i by zapobiegać dyskryminacji, wykluczeniu, krzywdzeniu obywateli…

W ramach projektu jest: tworzenie projektów przepisów lub projektów zmian istniejących przepisów oraz kontakty z odpowiednimi urzędami, by te przepisy były uchwalone i przestrzegane..

Inicjatywy:

  • Prawo jawności ceny zakupu towaru i marży [żywność, kosmetyki, artykuły do domu, elektronika [projekt przepisu] [uzasadnienie inicjatywy],
  • Prawo kontroli i nadzoru nad reklamą radiową i telewizyjną [projekt przepisu] [uzasadnienie inicjatywy],
  • Prawo odpowiedzialności karnej i majątkowej pracowników korporacji i firm za naruszanie praw stron umów [projekt przepisu] [uzasadnienie inicjatywy],.