Wpłaty

Wpłat na nasze działania i wpłat na realizację poszczególnych projektów lub wpłat na realizację konkretnych działań w ramach konkretnego projektu, można dokonywać na numer konta lub poprzez platformę płatności PAYPAL.

Wpłat można dokonywać w dowolnej kwocie i w dowolnej walucie.

Wpłaty nie są zwracane i mają status darowizny.