„Jak znaleźć”

Jeden z naszych projektów „Jak znaleźć ” ma pomagać w szybkim, łatwym znalezieniu organizacji zajmujących się konkretną tematyką a także ma pomagać w szybkim, łatwym znalezieniu takich organizacji na terenie naszego miejsca zamieszkania.

Duże rozproszenie organizacji w terenie i często mylące nazwy organizacji bardzo utrudniają szybkie znalezienie – interesującej osobę potrzebującą pomocy – organizacji i bardzo utrudniają szybkie dotarcie do konkretnej organizacji i szybki kontakt.

To bardzo ważny problem i chcemy w tym zakresie wspomóc potrzebujące osoby.

Logo Ungov.pl