„Pomagamy innym”

„Pomagamy innym” – projekt ma promować aktywne postawy w tworzeniu obywatelskiego społeczeństwa i przyjaznego otoczenia ..

Nasz cel to pomagać organizacjom pozarządowym – potrzebującym jakiejkolwiek pomocy..

  • Pomoc finansowa,
  • Pomoc rzeczowa,
  • Pomoc organizacyjna w szerokim zakresie [tworzenie projektów, tworzenie scenariuszy akcji, reprezentacja – prowadzenie rozmów z instytucjami i prowadzenie rozmów z wszelkiego rodzaju podmiotami (firmy, organizacje, osoby prywatne – krajowe i zagraniczne), zaopatrzenie],
  • Pomoc techniczna [internet – hosting, reklama, marketing, szkolenia, pomoc techniczna online (infolinia), media społeczościowe, pozycjonowanie, wyszukiwarki, .. sprzęt – sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy],
  • Pomoc marketingowa [reklama, PR, promocja wizerunku, media, szkolenia],

Potrzebujesz pomocy lub chcesz się przyłączyć do pomocy, prosimy o kontakt ..