„Mapa”

Jeden z naszych projektów „Mapa” ma pomagać w szybkim, łatwym znalezieniu organizacji zajmujących się konkretną tematyką a także ma pomagać w szybkim, łatwym znalezieniu takich organizacji na określonym terenie lub w pobliżu naszego miejsca zamieszkania., usług (tych organizacji), pomocy materialnej, pomocy nie materialnej.

Ma mieć to formę oprogramowania na urządzenia mobilne (telefony, tablety) na platformy Android, Iphone,..

Będzie po wpisanu konkretnego zapytania wyświetlać na mapie w formie graficznej najbliższe miejsca ..

 

Duże rozproszenie organizacji w terenie i często mylące nazwy organizacji bardzo utrudniają szybkie znalezienie – interesującej osobę potrzebującą pomocy – organizacji i bardzo utrudniają szybkie dotarcie do konkretnej organizacji i szybki kontakt.

To bardzo ważny problem i chcemy w tym zakresie wspomóc potrzebujące osoby.

Logo Ungov.pl