Więcej o projekcie „Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych”

„Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych”.. Projekt ma na celu niesienie w tym zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym. Jego cel to pomaganie osobom dotkniętych niepełnosprawnością, które potrzebują wsparcia, pomocy, doradztwa, edukacji (nauka obsługi sprzętu i oprogramowania) czy wyposażenie w konkretne narzędzia (komputer, telefon, modem, .. i inne), które umożliwią im powrót do różnych przestrzeni życia społecznego jak: praca […]