Współpraca

Organizacje- podmioty oraz grupy nieformalne potrzebujące pomocy, prosimy o przesłanie krótkiego opisu potrzeb wraz z nazwą organizacji-podmiotu lub nazwą grupy nieformalnej lub jej celów i adresem i kontaktem (telefonicznym i mailowym) do osoby kontaktowej.. na nasz adres email.