Projekty zagraniczne

Nasze projekty zagraniczne mają na celu pomoc w bardzo ważnych społecznie i ekologiczne problemach ..

Zapraszamy wszystkie organizacje, firmy, osoby do współdziałania i do wolontariatu przy realizacji projektów..

Lista projektów zagranicznych i aktualne informacje w zakładce „projekty zagraniczne”.

Zapraszamy do współdziałania..