„Pomagam”

Jeden z naszych projektów „Pomagam” ma wspierać osoby, firmy, organizacje – pomagające [dowolny cel społeczny] i równocześnie prezentować ich działania – ich pomoc – i prezentować ich wzorową postawę.

Będziemy wspierać te osoby, firmy, organizacje – naszą wiedzą, naszą pracą, naszym możliwościami ..

To bardzo ważny problem i chcemy w tym zakresie wspomóc potrzebujące osoby.

Logo Ungov.pl