Numer konta

Wpłat na naszą rzecz i na rzecz naszych działań, prosimy wpłacać na nasz numer konta umieszczony na naszej stronie ..

Nazwa rachunku : Ungov
Numer rachunku : 64 1320 1537 1599 5308 3000 0002
Tytuł wpłaty : wpłata dla Ungov
Kwota wpłaty : [kwota dowolna]

Przelew z zagranicy

Nazwa rachunku : Ungov
Numer rachunku [IBAN] : PL64 1320 1537 1599 5308 3000 0002
Kod SWIFT [BIC] : POCZPLP4
Nazwa banku : Bank Pocztowy S.A.
Tytuł wpłaty : wpłata dla Ungov
Kwota wpłaty : [kwota dowolna]

Wpłaty mogą mieć charakter ogólny datków lub sponsorowania lub mogą mieć charakter szczegółowy ze wskazaniem określonego celu lub ze wskazaniem określonego projektu ..