„Dobro przynosi dobro”

Jeden z naszych projektów „Dobro przynosi dobro ” ma pokazać, że warto pomagać i że w efekcie pomaganie.. zmienia postawę innych ludzi ..

To bardzo ważny problem i chcemy w tym zakresie wspomóc potrzebujące osoby.

Logo Ungov.pl